De Werkwijze

 1. Kennismaking
  Graag begin ik met een vrijblijvend en kosteloos gesprek waarin u en ik kennis kunnen maken.

  Persoonlijk contact is wel zo prettig wanneer u zich in een moeilijke periode bevindt. Ik luister naar uw wensen en uw hulpvraag. Vervolgens vertel ik wat ik voor u kan betekenen. Op basis van dit gesprek kunt u bepalen of u de samenwerking voort wilt zetten. Afspraken vinden in principe plaats bij u thuis. Wanneer u de voorkeur geeft aan een andere locatie kan dat uiteraard besproken worden.
 2. De offerte
  U ontvangt een offerte met een opgave van de uit te voeren werkzaamheden.

  Daarbij treft u een overzicht met de gemaakte afspraken (tijdens het kennismakingsgesprek).
  Zo mogelijk maken we een inschatting van het aantal te besteden uren en de daarbij behorende tarieven.
 3.  De opdracht
  Wanneer u mij de opdracht toevertrouwt, rapporteer ik u over de voortgang, de urenbesteding en doe ik waar nodig, een beroep op uw actieve betrokkenheid. Bij langere trajecten ontvangt u maandelijks een factuur voor de verrichte werkzaamheden. Indien gewenst begeleid ik u bij de voorbereiding op het inschakelen  en/of  gedurende het bezoeken van specialisten zoals een notaris, fiscalist en/of jurist.
 4.  Afronding
  Bij afronding van de opdracht vindt een evaluatiegesprek plaats.Tevens ontvangt u een overzichtelijk dossier met daarbij een toelichting en verantwoording van de urenbesteding en verrichte werkzaamheden.


N.B. Er wordt altijd op afspraak gewerkt. Dit kan ook in de avonduren en/of in het weekend.
algemene voorwaarden zijn van toepassing