10 redenen om een testament te maken

Het wettelijk erfrecht bepaalt wie uw erfgenamen zijn.  Heeft u andere wensen voor uw nabestaanden? Dan heeft  u een testament nodig. De tien meest voorkomende redenen om een testament zijn:

1. Zelf bepalen aan wie u wat wilt nalaten. Bijvoorbeeld aan uw vriend(in), stiefkind, kleinkind, goede vriend of goed doel.
2. Familieleden of partner uitsluiten van de erfenis (onterven).
3. Financiële positie van uw (nieuwe) partner beschermen.
4. Financiële positie van uw kinderen (beter) beschermen.
5. Schenkingen aan het ene kind, ‘rechttrekken’ in de erfenis.
6.  Erfbelasting of de eigen bijdrage zorginstelling verminderen  voor uw partner.
7. Voogd of bewindvoerder benoemen.
8. Executeur benoemen voor de praktische zaken na uw overlijden.
9. Iets regelen voor uw bezit in het buitenland.
10. Iets regelen voor uw eigen zaak.

Voldoet uw testament nog aan uw wensen? Zowel in uw persoonlijke situatie als in de wetgeving veranderen allerlei zaken door de jaren heen. Laat eens in de zoveel tijd uw geregelde zaken nog eens toetsen en wijzig zaken waar nodig.

Heeft u vragen over uw eigen situatie? Neem dan contact op en stel vrijblijvend uw vragen, of laat uw reactie achter.

 

Comments are closed.