De Werkwijze

 1. Kennismaking
  Graag begin ik met een vrijblijvend en kosteloos gesprek waarin u en ik kennis kunnen maken.

  Persoonlijk contact is wel zo prettig wanneer u zich in een moeilijke periode bevindt. Ik luister naar uw wensen en uw hulpvraag. Vervolgens vertel ik wat ik voor u kan betekenen. Op basis van dit gesprek kunt u bepalen of u de samenwerking voort wilt zetten. Afspraken vinden in principe plaats bij u thuis. Wanneer u de voorkeur geeft aan een andere locatie kan dat uiteraard besproken worden.
 2. De offerte
  U ontvangt een offerte met een opgave van de uit te voeren werkzaamheden.

  Daarbij treft u een overzicht aan met de gemaakte afspraken (tijdens het kennismakingsgesprek).
  Zo mogelijk maken we een inschatting van het aantal te besteden uren en de daarbij behorende tarieven.
 3.  De opdracht
  Wanneer u mij de opdracht toevertrouwt, informeer ik u over de voortgang, de urenbesteding en doe ik waar nodig, een beroep op uw actieve betrokkenheid. Bij langere trajecten ontvangt u maandelijks een factuur voor de verrichte werkzaamheden. Indien gewenst begeleid ik u bij de voorbereiding op het inschakelen  en/of  gedurende het bezoeken van specialisten zoals een notaris, fiscalist en/of jurist.
 4.  Afronding
  Bij afronding van de opdracht vindt een evaluatiegesprek plaats.Tevens ontvangt u een overzichtelijk dossier met daarbij een toelichting en verantwoording van de urenbesteding en verrichte werkzaamheden.


N.B. Er wordt altijd op afspraak gewerkt. Dit kan ook in de avonduren en/of in het weekend.
Algemene voorwaarden en privacy voorwaarden zijn altijd van toepassing.