Hulp bij erfenis en/of het afwikkelen van een nalatenschap

In de emotionele tijd van een overlijden wil ik u graag ontlasten van al het organisatie- en regelwerk dat komt kijken bij het afwikkelen van een nalatenschap.

De basiswerkzaamheden bestaan uit:

 • De voor de afwikkeling benodigde gegevens verzamelen en ordenen
 • Het informeren van instanties over het overlijden
 • Het laten opstellen van de verklaring van erfrecht
 • Het informeren van banken en stopzetten van automatische incasso’s
 • het beëindigen van abonnementen, lidmaatschappen en verzekeringspolissen
 • Het informeren van werkgever of uitkeringsinstantie
 • Het laten doorsturen van de post van de overledenen naar de beheerder van de nalatenschap
 • Het innen van vorderingen, zoals levensverzekering of pensioen  die aan de nalatenschap toekomen en voor de ontvangst hiervan kwijting verlenen.
 • Het openen van (tijdelijke) opslagruimten en kluisloketten
 • Het betalen van de verschuldigde belastingen
 • Het voldoen van schulden van de nalatenschap, waaronder de uitvaartkosten en legaten.
 • Het opnemen van banktegoeden en het beschikken over rekeningen bij banken
 • Het opmaken van de boedelbeschrijving
 • Het afleggen van rekening en verantwoording aan de belanghebbenden.

Tot de overige werkzaamheden behoren onder andere: 

 • Het regelen van de uitvaart
 • Het ontruimen en leeghalen van de woning
 • Het verkopen of verdelen en leveren van (register) goederen
 • Het overschrijven van kenteken(s) en eigendom van vervoermiddelen
 • Het opmaken van de belastingaangiften
 • De afwikkeling van de nalatenschap volgens de regels van de wettelijke vereffening
 • Het coördineren van werkzaamheden welke uitgevoerd dienen te worden door experts zoals makelaar, boedelbedrijf, accountant etcetera
 • Conflictbemiddeling
 • Rouw- en verlies verwerking

Executeur
U kunt ervoor kiezen om  Siemons administratie & nalatenschapscoaching  als executeur te laten benoemen in uw testament om op deze manier uw nabestaanden niet te belasten met de afwikkeling van uw nalatenschap. De taken zullen dan in uw testament worden omschreven.

Volmacht maatwerk
Wanneer u wenst dat Siemons administratie & nalatenschapscoaching als gevolmachtigde namens de erfgenamen de nalatenschap gaat afhandelen, bespreken we gezamenlijk welke taken u zelf wilt doen en welke u wilt uitbesteden.

Neem vrijblijvend  contact op om uw hulpvraag en de mogelijkheden door te nemen.