Erfenis ten behoeve van goede doelen

Goede Doelen ontvangen regelmatig gehele of gedeeltelijke nalatenschappen.

Om ervoor te zorgen dat de nalatenschap conform de wensen van de overledene wordt afgewikkeld is het van belang, goed contact te onderhouden met de notaris en aangewezen executeur. Tevens moet ervoor gezorgd worden dat de bezittingen (zoals, de woning, goederen, effecten etc.), een goede opbrengst opleveren.

De brancheorganisatie van goede doelen, “Goede Doelen Nederland” heeft diverse protocollen opgesteld als het gaat om de afwikkeling van nalatenschappen.

Heeft u of uw Goede Doel behoefte aan ondersteuning bij gesprekken met potentiële erflaters en/of de contacten met notarissen, executeurs en andere betrokkenen? Graag ben ik u van dienst.

De kosten voor ondersteuning bij het afwikkelen van een nalatenschap t.b.v. een stichting en/of goede doelen, zijn afhankelijk van de aard en de duur van de werkzaamheden. Neem contact op om uw hulpvraag en de mogelijkheden door te nemen.