Hoe regel ik de erfenis/nalatenschap als ik samenwoon?

Erfenis en samenwonen. Hoe zit het dan met de erfenis? Een veel gestelde vraag. Wanneer u ongehuwd of zonder geregistreerd partnerschap samenwoont, erft u volgens het versterferfrecht niet van elkaar. Als u wilt dat bij het overlijden alle bezittingen van uw partner worden dient u een testament op te laten maken.

Verblijvingsbeding:
Een notaris kan in uw testament een verblijvingsbeding opnemen. Dat zorgt ervoor dat gemeenschappelijke bezittingen na overlijden van een partner automatisch van de andere partner worden. Veel samenwoners hebben in het verleden een verblijvingsbeding opgenomen in hun samenlevingscontract. Of in de akte die is getekend bij de aanschaf van de gezamenlijke woning.

Opeisen legitieme portie kinderen
De legitieme portie is de helft van de waarde van het erfdeel van de kinderen , wanneer er geen testament was geweest. Wilt u dat uw kinderen hun legitieme portie pas kunnen opeisen na overlijden van uw partner? Dan neemt de notaris dit op in uw testament. U moet dan met uw partner een samenlevingsovereenkomst hebben gesloten bij de notaris.