Het perfecte testament

De gemiddelde Nederlander wil in algemene zin allerlei zaken regelen.

  •  De langstlevende moet optimaal beschermd worden of juist niet als de echtelieden elkaar de tent uit vechten.
  • De kinderen moeten uiteindelijk evenveel krijgen of juist niet als één of meerdere kinderen er een zooitje van maakt/maken of hun ouders aan hun lot hebben overgelaten.
  • De koude kant moet helemaal worden uitgesloten.
  • Bij opname in een verpleeginrichting mag er geen dubbeltje naar de overheid en er moet bovendien zo min mogelijk (liefst niets) aan erfbelasting betaald worden.

Neem nu de erfbelasting. Het bedrag dat aan erfbelasting verschuldigd is, is  onder meer afhankelijk van de grootte van uw bezittingen en waaruit het vermogen bestaat: Is er een bedrijf? Heeft u vastgoed? Veel geld op de bank? Hoeveel kinderen zijn er? Heeft u kleinkinderen? Ook de levensverwachting van de langstlevende,  die volgens de nieuwe wetgeving alles toekomt op het moment van overlijden, is van belang.

Allemaal onzekerheden die het onmogelijk maken te zeggen wat per definitie het beste testament is. Het is belangrijk datue met het testament uit de voeten kunt op het moment van overlijden. Helaas zijn er veel mensen die een testament hebben opgesteld waarin gekozen wordt voor een bepaalde oplossing, die later bij overlijden fiscaal vreselijk ongunstig uitpakt.
Nu zult u denken: Nou, dan herstel je dat achteraf toch? Dat gaat dus niet. Afwijken van een bestaand testament zonder dat dit testament zelf daartoe de mogelijkheid biedt is voor de fiscus op zich weer een belastbaar feit. Dan betaald u 2 keer. Daar wordt het ook niet beter van. Beschikken over een fiscaal flexibel testament, waarmee u te zijner tijd verschillende kanten op kunt, biedt de oplossing.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op of plaats hier uw reactie.

Comments are closed.