Wie regelt uw zaken wanneer u dit zelf niet meer kunt?

Heeft u er wel eens over nagedacht wat er gebeurd als u zelf uw zaken niet meer kunt regelen?

Ouderenmishandeling, euthanasie, bezuinigingen in de zorg… maar ook wanneer u wordt getroffen door alzheimer, betrokken raakt bij een ongeval. Er zijn talloze situaties te bedenken die ertoe leiden dat u zelf, tijdelijk of definitief, niet in staat bent om uw zaken te regelen.
Wanneer er niets is vastgelegd kan dit tot vele ongemakken leiden. Niet alleen voor u maar ook voor uw geliefden, familie en vrienden.

Ook als u alleenstaand bent, of misschien moet ik wel zeggen.. juist als u alleenstaand bent, is het belangrijk om alvast een vertrouwenspersoon aan te wijzen. U voorkomt daarmee dat de verkeerde persoon het recht opeist om uw zaken te regelen.

Er zijn veel zaken om over na te denken, op diverse vlakken. U hoeft niet voor alle zaken dezelfde persoon te benoemen. Een aantal zaken die belangrijk zijn:

Wie draagt zorg voor uw administratie?
Denk hierbij aan het betalen van rekeningen, het kopen en verkopen van bezittingen en het doen van belastingaangiften.
Dit geldt ook voor giften die u al eerder deed.

Wie behartigd uw persoonlijke belangen?
Daarbij is het belangrijk dat u niet in tweestrijd met zichzelf komen.
Wie beslist bijvoorbeeld of u opgenomen wordt in een verpleeghuis en wat er in dat geval gebeurt met uw huidige woning?

Wie waarborgt uw wensen als het gaat om medische behandeling?
Wilt u dat artsen er alles aan doen om u in leven te houden als u erg ziek of dementerend bent of wilt u juist dat bepaalde handelingen niet meer worden uitgevoerd?
Wie mag er namens u handelen en overleggen met de behandelend arts, om zo een passende medische behandeling te kiezen?

Bovenstaande zaken komen ook uitgebreid aan de orde wanneer u een persoonlijk levensdossier laat opstellen.

 

 

Bewindvoering
U kunt ervoor kiezen om  Siemons administratie & nalatenschapscoaching  als bewindvoerder te laten benoemen in uw levens-testament om op deze manier uw geliefde, familie en vrienden niet met deze zaken te belasten. De taken zullen dan in uw levens-testament worden omschreven.

Mentorschap
U kunt ervoor kiezen om  Siemons administratie & nalatenschapscoaching  als mentor te laten benoemen in uw levens-testament om op deze manier uw geliefde, familie en vrienden niet met deze zaken te belasten. De taken zullen dan in uw levens-testament worden omschreven.

Neem vrijblijvend  contact op om uw hulpvraag en de mogelijkheden door te nemen.