Wat is bewindvoering?

Een bewindvoerder behartigt uw financiële belangen.

Als u onder bewind bent gesteld, wordt alles wat met geld te maken heeft beheerd. Dit zijn dus uw inkomsten en toeslagen, uitgaven, schulden en ook eventuele waardevolle goederen zoals een auto of een eigen woning.

Wanneer u onder bewind staat, mag u niet meer zonder goedkeuring van de bewindvoerder over uw geld en goederen beschikken. U mag bijvoorbeeld niet zomaar een nieuw abonnement afsluiten of een auto (ver)kopen. U zult dan eerst met de bewindvoerder moeten overleggen voordat u iets met uw geld of waardevolle goederen mag gaan doen. Wanneer u onder bewind staat, krijg je een aparte bankrekening. Daar wordt dan na overleg meestal wekelijks leefgeld op gestort. Van deze bankrekening heeft u een bankpas. Dit is uw geld.

Een bewindvoerder stelt ook een budgetplan op en beheert dat. In het budgetplan staan de inkomsten, de uitgaven en de afspraken die je maakt met de bewindvoerder. Van dit plan krijgt u een kopie. De bewindvoerder beheert uw inkomsten en draagt zorg voor de tijdige betaling van de rekeningen. Indien gewenst ontvang u wel uw bankafschriften, zodat altijd inzichtelijk is wat er met uw geld gebeurt.

Neem vrijblijvend contact op om uw hulpvraag door te nemen.