Wat is de jubelton regeling?

Een”jubelton” is een belastingvrije schenking van € 100.000. De vrijstelling kent wel een aantal voorwaarden. Zo moet de begiftigde tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en de ontvangen schenking gebruiken voor de aanschaf, het onderhoud en/of de schuldaflossing van de eigen woning.

Een aantal vragen en antwoorden met betrekking tot deze regeling:

1. Mag ik meer van meerdere personen een jubelton geschonken krijgen?
Ja dat mag zeker. De vrijstelling geldt per schenker en niet per ontvanger.

2. Kan iemand mij meer dan 1 jubelton vrijgesteld schenken?
Nee. Het is niet mogelijk om meer dan € 100.000 vrijgesteld van dezelfde schenker te ontvangen. Het meerdere is belast met minimaal 10% schenkbelasting. Wel is minder dan € 100.000 mogelijk.

3. Mag zowel mijn vader als mijn moeder mij een jubelton geven?
Nee, dat kan niet vrijgesteld, zelfs niet als zij gescheiden zijn.

4. Ik ben blij met mijn jubelton, maar ik besteed ‘m niet aan mijn woning. En nu?
De schenking is hierdoor alsnog belast. U kunt een aanslag schenkbelasting tegemoetzien van tenminste € 10.000.

5. Kan mijn moeder zowel mij als mijn partner € 70.000 vrijgesteld schenken?
Nee. Voor deze regeling worden partners als één persoon aangemerkt. Van de schenking is dus € 40.000 belast.

6. Mag ik zowel mijn dochter, als mijn zoon, als mijn neef, als mijn buurvrouw een jubelton schenken?
Ja, dat mag. De vrijstelling is telkens van toepassing en kent bovendien geen familie-eis.

7. Kan mijn B.V. aan mij of aan iemand anders onbelast een jubelton schenken?
Nee, dat kan niet. Dat wordt gezien als een dividenduitdeling aan u zelf.

8. Ik ga de ontvangen schenking gebruiken voor onderhoud aan mijn woning. Wanneer moet ik het geld hebben uitgegeven?
Het geld moet uiterlijk in 2019 zijn besteed.

9. Mijn ouders willen wel maar kunnen dit niet in één keer schenken. Mogen zij drie jaar lang € 33.333 schenken in plaats van ineens € 100.000.
Ja, dat mag. De periode mag niet langer dan drie jaar zijn.

10. Moet er aangifte schenkbelasting worden gedaan van schenking van een jubelton?
Ja, uiterlijk in februari van het jaar volgend op het jaar van de schenking.

11. Mag ik de jubelton ook schenken door middel van kwijtschelding van een bestaande eigenwoninglening?
Ja, dat mag. Deze vorm van kwijtschelden is gelijk aan aflossen.

12. Een paar jaar geleden ontving ik ook al een schenking van mijn ouders voor mijn eigen woning, en nu?
Hiervoor geldt een ingewikkeld overgangsrecht. In sommige gevallen mag de gedane schenking worden aangevuld tot het bedrag van de jubelton.

13. Mag je herroepelijk schenken?
Nee. Dat mocht voorheen wel maar inmiddels niet meer.