Wat is de rol van een executeur?

Als de overledene een testament had is daarin mogelijk een executeur aangewezen. Een deel van de afwikkeling van de nalatenschap moet dan door de executeur gebeuren.
Denk bijvoorbeeld aan:
1.    Het regelen van de begrafenis of crematie.
2.    Een boedelbeschrijving maken.
3.    Namens de erfgenamen aangifte voor de erfbelasting doen.
4.    Ervoor zorgen dat legaten worden afgegeven of uitbetaald.
5.    Aan het eind rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen.
Een nalatenschapscoach kan een executeur begeleiden in veel organisatie- en regelwerk en daarbij het risico op conflicten tussen nabestaanden helpen voorkomen.