Wat is een erflater?

Een erflater is de overledene die bezittingen en/of schulden nalaat.