Wat is een levenstestament?

In een levenstestament legt u uw wensen vast voor de situatie waarin u zelf niet meer in staat bent om uw zaken te regelen (wilsonbekwaam). Zo houdt u zelf de regie over uw leven, ook als u zelf niet (meer) kunt beslissen.

In een ‘testament bij leven’ wijst u iemand aan, de gevolmachtigde, die u het volste vertrouwen geeft om namens u beslissingen te nemen op het moment dat u dat zelf niet meer kunt. Zo’n levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten. Eén voor uw geld en bezittingen, en één voor uw medische en persoonlijke belangen. Het is belangrijk dat u uw zaken op tijd regelt. Dat wil zeggen voordat u in een kwetsbare positie zit.

Neem vrijblijvend contact op om uw hulpvraag door te nemen.