Wat is een mentor of mentorschap?

Een mentor neemt samen met of voor iemand die dat niet (helemaal) zelf (meer) kan beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Er zijn een aantal zaken waarmee rekening gehouden moet worden op het moment dat er een mentor is aangesteld.