Wat is een nalatenschap?

Een nalatenschap ontstaat wanneer iemand komt te overlijden van . De erfgenamen zijn in deze nalatenschap gerechtigd. Zij hebben dus recht op ontvangst van de bezittingen in de nalatenschap maar zijn ook, in gelijke mate als de overledene dat was, verplicht de schulden van de nalatenschap te betalen.

Tot de nalatenschap behoort dus het  totale vermogen dat een overleden persoon nalaat, ofwel het geheel van goederen, bezittingen, schulden en verplichtingen vormt diens nalatenschap. Lees verder voor meer informatie over de afwikkeling van een nalatenschap.