Wat is een testament?

Een testament is een notariële akte die gebruikt wordt om de afwikkeling van de nalatenschap in vast te leggen. Een testament kan gebruik worden om aan te geven wie er wel of juist geen erfgenamen zijn. Iedereen van zestien jaar of ouder kan een testament opstellen.

Een testament heeft slechts betrekking op 1 persoon en diens nalatenschap. Voor zaken die geregeld moeten worden tijdens leven dient een levenstestament of volmacht opgemaakt te worden.

Wilt uw weten wat in uw situatie verstandig is?

Neem dan vrijblijvend contact op om uw hulpvraag door te nemen.