Wat is een volmacht?

Het woord volmacht wordt vaak een beetje door elkaar heen gebruikt. Dit veroorzaakt nogal eens verwarring. Een volmacht is eigenlijk niets anders dan een aangewezen persoon toestemming geven om namens jou te handelen in de in de volmacht beschreven situaties.

Als het gaat om nalatenschappen zijn er 2 momenten waarop verschillende volmachten aan de orde komen:

  1. Volmacht wanneer u nog in leven bent
  2. Volmacht om met uw of namens erfgenamen te handelen bij overlijden

Heeft u hierover nog vragen, neem dan vrijblijvend contact op om uw hulpvraag door te nemen.