Wat is erfrecht?

In Nederland kennen we het wettelijke erfrecht, deze wet regelt bij overlijden precies wie de erfgenamen zijn en voor welke delen zij erven. Dit wordt ook wel versterf-erfrecht genoemd.
Wanneer u zelf wenst te bepalen wie uw erfgenamen zullen worden en voor welke delen zij erven, dient u een testament op te laten maken waarin u deze benoemd. Dit wordt testamentair erfrecht genoemd. In principe mag u zelf weten wie u tot erfgenaam wilt benoemen maar ondanks deze keuzevrijheid en ondanks het door u gemaakte testament kunnen er toch rechten ontstaan voor bepaalde personen. Heeft u hier vragen over, laat u dan goed informeren en neem contact op.