Wat moet ik doen als ik een erfenis ontvang?

Wanneer iemand overlijd, laat hij bezittingen en misschien ook schulden na. U kunt als erfgenaam de erfenis accepteren of weigeren. Als u een erfenis ontvangt, betaalt u hier belasting over. (Een nalatenschapscoach kan u helpen de erfbelasting te minimaliseren).

Erfenis accepteren of weigeren
U kunt een erfenis accepteren of weigeren. Het weigeren van een erfenis wordt ook verwerpen genoemd. Na het verwerpen bent u niet meer verantwoordelijk voor de erfenis. U ontvangt niets, maar u bent ook niet aansprakelijk voor schulden.

Een erfenis accepteren kan door deze zuiver of beneficiair te aanvaarden. Als u een erfenis zuiver aanvaardt, moet u ook de schulden van de erfenis betalen. Zelfs als die schulden bij elkaar meer bedragen dan de bezittingen. Gedeeltelijke aanvaarding is niet mogelijk.

Om te voorkomen dat u de schulden van de overledene moet betalen, kunt u een erfenis beneficiair aanvaarden. U aanvaardt de erfenis dan onder voorbehoud van wat er in de ‘boedel’ zit. Dat houdt in dat u de erfenis alleen accepteert als deze positief is. Op deze manier kunnen schuldeisers van de overledene nooit uw privévermogen aanspreken.

Keuze maken voor accepteren of weigeren
Na het overlijden kunnen schuldeisers 3 maanden lang de erfgenamen niet vragen om hun schulden te betalen. De erfgenaam kan dan ongestoord bepalen of deze de erfenis wil accepteren of niet. Let op dat u binnen deze termijn geen handelingen van zuivere aanvaarding verricht. Dit gebeurt als u zich gedraagt alsof u de erfenis aanvaardt. Bijvoorbeeld door de inboedel of de woning van de overledene te verkopen. De wet gaat er dan vanuit dat u heeft gekozen voor zuivere aanvaarding. U kunt dan niet meer kiezen voor beneficiaire aanvaarding of verwerping.

Kiest u voor beneficiair aanvaarden of verwerpen? Dan moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank. Twijfelt u over uw keuze, neem dan contact op. Ik kan u begeleiden bij het maken van uw keuze en waar nodig specialisten inschakelen.