Wie regelt de verdeling en de afwikkeling van de erfenis/nalatenschap?

Bij het afwikkelen en het verdelen van een erfenis kunt u te maken krijgen met een notaris, een executeur of een bewindvoerder. Een nalatenschapscoach kan over uw schouder meekijken om te zorgen dat de afwikkeling soepel verloopt en u daarnaast veel organisatie- en regelwerk uit handen. Hiermee wordt het  risico op conflicten tussen erfgenamen / nabestaanden helpen voorkomen. Als er geen erfgenamen (bekend) zijn, kan de overheid de afwikkeling op zich nemen.