Wie zijn mijn (wettelijke) erfgenamen?

Wie uw erfgenamen zijn hangt er in eerste instantie vanaf of er een testament opgemaakt is. Als u geen testament op laat maken, regelt bij overlijden de wet (versterferfrecht) precies wie uw (wettelijke) erfgenamen zijn en voor welke delen zij erven.

De wet kent vier groepen die achtereenvolgens erven uit de nalatenschap van de overledene:
1e groep: de echtgenoot van de overledene tezamen met diens kinderen.
2e groep: de ouders van de overledene tezamen met diens broers en zusters.
3e groep: de grootouders van de overledene.
4e groepde overgrootouders van de overledene.