Worstelt u ook met uw financiële administratie?

De belangrijkste feiten op een rij:Infographic Financiële administratie

  • 31 procent krijgt alle rekeningen digitaal
  • 11 procent krijgt alle rekeningen op papier
  • 44 procent vergeet lopende abonnementen door automatische incasso’s
  • 18 procent heeft moeite met digitalisering van het berichtenverkeer
  • 26 procent ziet wel eens mailtjes over het hoofd
  • 14 procent die brievenpost over het hoofd ziet
  • 77 procent bewaart belangrijke documenten op verschillende plekken, zowel op
    papier, in de mailbox of in een map op de computer

Consumenten met een geordende administratie hebben minder vaak betalingsachterstanden zien minder vaak een rekening over het hoofd en hebben minder abonnementen waarvan zij zich niet (meer) bewust zijn.

Ja, ik kan wel wat hulp gebruiken om inzicht in mijn administratie te krijgen en deze te ordenen!

Minstens 40 procent van de Nederlanders heeft moeite om het overzicht over hun financiële administratie te bewaren.
Zij hebben vaker betalingsachterstanden en staan vaker rooddan mensen die hun administratie volledig op orde hebben. Dit blijkt uit het Nibud-rapport Financiële administratie in een digitaal tijdperk. Door het gebruik van automatische incasso’s vergeet 44 procent van de Nederlanders dat ze lopende abonnementen hebben. Drie op de tien Nederlanders kunnen rekeningen niet betalen omdat andere betalingen via automatische incasso’s het budget al hebben verbruikt.

Consumenten worden minder herinnerd aan het hebben van abonnementen en bijbehorende rekeningen omdat veel berichten niet meer letterlijk door de brievenbus op de deurmat vallen. Drie op de tien krijgt bijna alle rekeningen per e-mail of online in de mijn-omgeving. Consumenten geven aan belangrijke documenten per e-mail sneller over het hoofd te zien dan per post (26 versus 15 procent). En 54 procent geeft aan post sneller te bekijken dan naar een mijn-omgeving te gaan.

Men onderscheidt twee risicogroepen: de 18 tot 35-jarigen (34 procent van de Nederlanders van 18 tot 64 jaar) en de niet-digitaal vaardigen (minstens 1 op de 5 volwassenen). Gebleken is dat het 35-minners, meer dan anderen, ontbreekt aan administratieve vaardigheden. Het ontbreekt hun vooral aan een vast en eenduidig systeem waarmee zij op een geordende manier overzicht kunnen houden over hun financiële administratie. Ook zien zij vaker belangrijke documenten in de e-mail over het hoofd en vergeten vaker welke abonnementen er nog lopen. Van de 35-minners lukt het de helft (49 procent) om de administratie bij te houden, van de 35-plussers lukt 63 procent dat.

Uit het rapport blijkt dat minstens 16 procent van de 18- tot 35-jarigen moeite heeft met digitalisering van het berichtenverkeer. Van de 50- tot 65-jarigen is dat 22 procent. 18% van deelnemers aan het onderzoek geeft aan het ingewikkeld te vinden dat steeds meer berichtenverkeer digitaal, per mail en/of via mijn-omgevingen verloopt. Naar schatting ligt het werkelijke aantal Nederlanders dat moeite heeft met de digitalisering hoger ligt, omdat laaggeletterden en 65-plussers niet aan dit onderzoek hebben deelgenomen.

Achtergronden bij het onderzoek
Het onderzoek Financiële administratie 2018 is uitgevoerd met een digitale vragenlijst. De respondenten zijn geworden via het panel van Research Now SSI. In totaal hebben 1156 Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar aan het onderzoek deelgenomen. De netto steekproef is representatief voor alle Nederlanders in deze leeftijdsgroep wat betreft leeftijd, geslacht en regio. De veldwerk periode liep van 29 september tot en met 2 oktober 2017. Daarnaast hebben 324 vrijwilligers werkzaam in de thuisadministratie een vragenlijst ingevuld. Deze vrijwilligers hebben de vragenlijst ingevuld tussen 9 en 23 oktober 2017. Download rapport: Financiële administratie 2018 (pdf)

Comments are closed.